Partneři

Partnerům nabízíme:

– umístění loga a informace o firmě na našich webových stránkách, prostoru startu a cíle závodu

– uvádět naše partnery ve všech sdělovacích prostředcích

– předvést 30 sec prezentaci firmy při zahajovacím i závěrečném ceremoniálu

– poskytnout certifikát – Testováno při nejtěžším závodě psích spřežení ve střední Evropě – na výrobky použité a testované v rámci závodu

– možnost využít materiálů z Šediváčkova longu ve svých propagačních materiálech

– uvést darované ceny pro vítěze na webové stránce

 

Darovací smlouva // Dar podle FÚ // Sponzorská smlouva